Mogelijkheden toernooi
Het toernooi is vol! Bij aanmelding kom je op de reservelijst.
Wie heeft zich aangemeld? Welke kasten doen mee?
The tournament is full! When you register, you will be placed on the reserve list.
Who signed up? Which pinballs are involved?
Toernooi oktober 2022
 • Er kunnen max 20 spelers meedoen
 • Het toernooi is aangemeld bij IFPA
 • Er wordt via “Group Match Play” gespeeld
 • A maximum of 20 players can participate
 • The tournament is registered with IFPA
 • We play “Group Match Play”

  Naam / Name

  e-mail adres

  Telefoonnummer / Phonenumber

  Mogen we je gegevens opslaan in ons adressenbestand / Can we store your data?

  Je bericht / Your message:

  Consumpties kunnen ter plekke met pin betaald worden / Consumptions can be paid on site with pin

  Je krijgt een bevestiging van aanmelden en betaalverzoek, na betaling is je inschrijving compleet / You will receive a confirmation of registration and a payment request, after payment your registration is complete
  Mocht het onverhoopt vol zijn dan kom je op de reservelijst / If it is unexpectedly full, you will be placed on the reserve list