Mogelijkheden toernooi

Het toernooi is vol, als je aanmeldt kom je op de reservelijst.

 • Er kunnen max 24 spelers meedoen
 • Het toernooi is aangemeld bij IFPA
 • Er wordt via “Max Match Play” gespeeld
 • A maximum of 24 players can participate
 • The tournament is registered with IFPA
 • We play “Max Match Play”

  Naam / Name

  e-mail adres

  Telefoonnummer / Phonenumber

  Mogen we je gegevens opslaan in ons adressenbestand / Can we store your data?

  Neem deel aan de BBQ / Do you want to participate at the BBQ?

  Je bericht / Your message:

  Consumpties kunnen ter plekke met pin betaald worden / Consumptions can be paid on site with pin

  Je krijgt een bevestiging van aanmelden en betaalverzoek, na betaling is je inschrijving compleet / You will receive a confirmation of registration and a payment request, after payment your registration is complete
  Mocht het onverhoopt vol zijn dan kom je op de reservelijst / If it is unexpectedly full, you will be placed on the reserve list